Kutse koolitusele – „Betoonist kohtvaiade ehitamine, arvutamine ja konstrueerimine“

Kutse koolitusele – „Betoonist kohtvaiade ehitamine, arvutamine ja konstrueerimine“

Eesti Betooniühing korraldab esmakordselt betoonist kohtvaiade teemalise koolituse.

Koolitus „Betoonist kohtvaiade ehitamine, arvutamine ja konstrueerimine“ toimub 13. novembril Tallinna Ehituskoolis.

 Koolitus on kasulik projekteerijatele, ehitajatele, järelevalve inseneridele ja betoonitootjatele.

PÄEVAKAVA:

10.30 Registreerimine ja hommikukohv

11.00 Sissejuhatus
Kohtvaiade liigitus, terminid ja definitsioonid.
Selgitus armeerimata kohtvaiade probleemi kohta. Päevajuht Riho Oras

11.20 Kohtvaiade ehitamise praktika Eestis
Kohtvaiade tehnilised võimalused.
Pinnast väljatõrjuvad vaiad.
Nõuded puurmasina töötasapinnale. Veikko Vapper

Kelliga puuritavad vaiad. Manteltoruga toetatud puurauk, savilahusega kindlustatud puurauk, ostsillaatori kasutamine.
Meetodi eelised ja puudused. Materjalidest. Kristjan Jassik

CFA-vaiad, puurvaiadest tugiseinad CCFA meetodil.
Erinevate meetodite eelised ja puudused. Materjalidest .
Vaiade koormuskatsed.
Kogemused ehitusgeoloogiliste uuringute osas.
Vaiade terviklikkuse mõõtmine. Martin Vaga

12.50 Lõuna

13.50 Kohtvaia betooni tugevus
Varutegurid ja sellest tulenev arvutustugevus.
Betooni tugevuse reaalne ajaline areng. Peeter Paane ja Riho Oras

14.10 Geotehnilised uuringud
Geotehnilised uuringud vaia kandevõime arvutamiseks ning vajalik geotehniliste uuringute maht. Vaia geotehniline arvutamine. Lehar Leetsaar

14.40 Kohtvaiade arvutamine ja konstrueerimine
Kohtvaia kui betoonelemendi arvutus ja konstrueerimine vastavalt standardile EVS-EN 1992 1-1 “Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine” Johannes Pello

15.40 Diskussioon, ettepanekud edasiseks tegevuseks

16.00 Koolituse lõpp

Osalejad saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu 5,0 täiendõppe punkti. Tasuta lõunasöök kooli sööklas ja parkimine kohtade olemasolul kooli parklas.

Osalemise eelduseks on registreerumine hiljemalt 7. novembriks 2019.  Registreeumiseks tuleb saata registreerumisvorm (mis on leitav siit) aadressile betoon@betoon.org.

Koolituse hind 65 €, Eesti Betooniühingu liikmetele 45 €. Hinnale lisandub käibemaks.

Lisainformatsioon:
Telefon: 648 1918
E-post: betoon@betoon.org
http://www.betoon.org

Betooniühing avaldas uue juhendi – BÜ9: Betoonelementide tolerantsid

Betooniühing avaldas uue juhendi – BÜ9: Betoonelementide tolerantsid

Eesti Betooniühing

Pressiteade
15.10.2019

Betooniühing avaldas uue juhendi  BÜ9: Betoonelementide tolerantsid

Eesti Betooniühing andis välja uue juhendi – „BÜ9: Betoonelementide tolerantsid”. Esmakordselt eesti keeles ilmuv juhendmaterjal koondab ja annab kommenteeritud ülevaate betoonelementide valmistamise ja ehitamise standardite ja juhiste kohastest tolerantsinõuetest.

„Betoonelementidest ehitamisel tehakse suurem osa tööst konstruktsioonide valmistamisel sisetingimustes,” sõnas raamatu töörühma juht Vaido Leosk. „Eesti heitlikku kliimat arvestades on see oluline tegur, saavutamaks kontrollitud head kvaliteeti,” lisas Leosk. 

Ökonoomse ehitamise tagab asjatundlik ja elementehituse eripära arvestav projekteerimine ning asjakohaste tehniliste oskuste olemasolu nii elementide kvaliteetsel valmistamisel kui nende paigaldustöödel.

Vaido Leosk: „Selleks, et tagada projekteerimise lähteülesande kohase ehitise püstitamine, peavad olema kindlaks määratud toodete valmistamise, paigaldamise ja mahamärkimise tolerantsid (kõik kokku ehitustolerantsid) ning nende rakendamine tehases ja ehitusplatsil.”

Juhend „BÜ9: Betoonelementide tolerantsid” on valminud Eesti suuremate betoonvalmistoodete valmistajate ja teiste ehitusala asjatundjate koostöös. Juhendi koostamise käigus ammutati lisateavet mitmetest materjalidest, olulise teabeallikana kasutati Rootsis ja Soomes välja antud juhendmaterjale.

Juhendi „BÜ9: Betoonelementide tolerantsid” töörühma kuulusid: Vaido Leosk (E-Betoonelement AS), töörühma juht, Kirsti Aeg (Framm AS), Andres Hirve (Inseneribüroo PIKE OÜ), Aare Lessuk (E-Betoonelement AS), Urmas Paas (TMB Element OÜ), Jürgen Paat (Muuga Betoonelement AS), Tanel Tuisk (Tallinna Tehnikaülikool), Ahto Tuuling (Lasbet Tootmine AS), Toomas Vainola (Eesti Betooniühing) ja Enno Rebane (Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit).

Betooniühingu uue juhendi esitlus toimus 10. oktoobril Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimunud “Betooni tehnoloogiapäeval”.

Raamatu ilmumisandmed:

BÜ9: Betoonelementide tolerantsid.

Juhendi töörühm: Vaido Leosk – töörühma juht, Kirsti Aeg, Andres Hirve, Aare Lessuk, Urmas Paas, Jürgen Paat, Enno Rebane, Tanel Tuisk, Ahto Tuuling, Toomas Vainola.

51 lk.
Joonised: Villu Salin; AS E-Betoonelement
Kujundus: Eneken Moorlat.
Trükk: AS Pakett, 400 eksemplaris.
ISBN 978-9949-999-33-0.

Uus juhend on saadaval Eesti Betooniühingus, samuti Ehituskeskuses.

Eesti Betooniühing on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 66 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.


Lisainformatsioon:

Tiit Roots, Eesti Betooniühingu juhatuse esimees,

Tel: 50 42 228; e-post: Tiit.Roots@peri.ee

Toomas Vainola, Eesti Betooniühingu tegevdirektor,

Tel: 50 366 50; 648 1918; e-post: betoon@betoon.org

www.betoon.org

https://www.betoon.org/koolitused/trukised/

Milline on 2019. aasta parim betoonehitis? Algab konkurss – Aasta betoonehitis 2019

Milline on 2019. aasta parim betoonehitis? Algab konkurss – Aasta betoonehitis 2019

Eesti Betooniühing
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
Pressiteade

Eesti Betooniühing ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit kuulutasid välja konkursi „Aasta betoonehitis 2019”. Konkursi eesmärgiks on tõsta betooni kui kodumaise ehitusmaterjali mainet ning kaasaaidata betoonarhitektuuri, betoonitehnoloogia ja betoonehituse arengule.

„Eesti jätkuv linnastumine toetub tugevalt betoonist ehitamisele,” ütles Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Tiit Roots. „Nii infrastruktuur kui hoonete ehitus põhineb paljuski betoonil,” lisas Roots.

Tiit Roots’i sõnul on betoon kui enimkasutatav kodumaine ehitusmaterjal ka sellel aastal taas hulgaliselt kasutamist leidev.

„Kutsume valmivate ehitiste loojaid oma väärtehitisi meie võistlusele esitama,” sõnas Tiit Roots.

Betoonehitise konkursile võib esitada:

– ehitisi – hooneid ja rajatisi – mis antakse tellijale üle 2019. aasta jooksul;

– ehitisi, mida ei ole antud konkursile varem esitatud.

– Esitada võib ka konstruktsioone ja menetlusi.

Võidab objekt või menetlus, kus oluline panus on olnud Eestis registreeritud ettevõtjate tööl ja Eestist tarnitud betoonmaterjalidel. Võidutöö valimisel arvestatakseobjekti projekteerimise ja ehitamise professionaalsust ning nõudlikkusastet, kvaliteeti ja innovaatilisust.

Peaauhind kuulub võiduidee autorile. Äramärkimist leiavad võitnud objekti tellija, projekteerija, ehitaja, raketise tarnija, betoontoodete tootja ja betooni tarnija.

vt ka:https://www.betoon.org/aasta-betoonehitis/voistlusest/konkursi-tingimused/

Žüriisse kuuluvad Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Betooniühingu, Eesti Ehitusinseneride Liidu, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu, Kunda Nordic Tsemendi ja ehitusajakirjanduse esindajad. Žürii kokkukutsujana toimib konkursi korraldaja.

Konkursile tööde esitamise tähtaeg on 2. detsember 2019. a.

Võitja kuulutatakse välja 20. üleriigilisel Betoonipäeval 2020. aasta märtsis.

Betoonehitiste konkurss on vanim Eesti ehitusvaldkonna võistlus, mida on korraldatud alates 2000. aastast, tänavu juba 20. korda.

2018. a. Betoonehitiseks valiti – Eesti Kunstiakadeemia. Konkursi peaauhind – Kuu Arhitektid: Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Eik Hermann.

Tellija auhind: Eesti Kunstiakadeemia; Konstruktori auhind: Inseneribüroo Printsiip OÜ (Tõnu Peipman, Piret Lindma, Andres Sokk, Tom Arula); Sisearhitektuuri auhind: Pink OÜ (Tarmo Piirmets, Raul Tiitus); Ehituse peatöövõtja: Astlanda Ehitus OÜ; Betoonitööde auhind: Maru Betoonitööd OÜ, Savekate OÜ; Betooni auhind: Betoonimeister AS, Rudus AS; Betoontoodete auhind: Framm AS, Paneelivabrik OÜ; Raketiste auhind: Peri AS, Ramirent Baltic AS.

2017. a. Betoonehitis – eramu Viimsis. Peaauhind – tellija Mait Rõõmusaar.

2016. a. Betoonehitis – Eesti Rahva Muuseum. Peaauhind – DGT Architects (Dan Dorell, Lina Ghotmeh, Tsuyoshi Tane).

2015. a. Betoonehitis – Ihaste sild. Peaauhind – Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo OÜ (Juhan Idnurm ja Siim Idnurm).

2014. a. Betoonehitis – Tondiraba Jäähall. Peaauhind – Kadarik Tüür Arhitektid OÜ.

2013. a. Betoonehitis – Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimistööd. Peaauhind – AS K-Projekt (peaprojekteerija).

2012. a. Betoonehitis – Tallinna Lennusadama vesilennukite angaari betoonkonstruktsioonide rekonstrueerimine. Peaauhind – konstruktorid Karl Õiger ja Heiki Onton.

2011. a. Betoonehitis – heliskulptuur Cromatico. Peaauhind – skulptor Lukas Kühne.

2010. a. Betoonehitis – eramu Pirital. Peaauhind – arhitekt Andres Lember, Male Maja OÜ.

2009. a. Betoonehitis – Tallinki büroohoone. Peaauhind – arhitekt Meelis Press.

2008. a. Betoonehitis – Tallinna lennujaama reisiterminali laiendus. Peaauhind – arhitekt Jean-Marie Bonnard, Sofreavia SA.

2007. a. Betoonehitis – Puurmani kaarsild. Peaauhind – konstruktorid Siim Idnurm, Juhan Idnurm.

2006. a. Betoonehitis – Luku-Experdi kontorihoone. Peaauhind – arhitekt Hindrek Kesler.

2005. a. Betoonehitis – TTP kontorihoone. Peaauhind – arhitekt Meelis Press.

2004. a. Betoonehitis – Ülemiste Hotell. Peaauhind – arhitekt Martin Aunin.

2003. a. Betoonehitis – eramu Viimsis. Peaauhind – Arhitektibüroo Emil Urbel.

2002. a. Betoonehitis – Tartu vangla. Peaauhind – Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus AS.

2001. a. Betoonehitis – kuivpuisteainete terminal Muugal. Peaauhind – projekteerija Randväli ja Karema AS.

2000. a. Betoonehitis – Rocca al Mare koolimaja. Peaauhind – Arhitektuuribüroo Urbel ja Peil.

Eesti Betooniühing on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 66 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 63 ettevõtet.

Lisainformatsioon:

Tiit Roots, Eesti Betooniühingu juhatuse esimees

Tel: 50 42 228; e-post: tiit@peri.ee

Toomas Vainola, Eesti Betooniühingu tegevdirektor,

Tel: 648 1918; 50 366 50; e-post: betoon@betoon.org

Enno Rebane, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu tegevdirektor

Tel: 648 1918; 51 82 662; e-post: eetl@eetl.ee

www.betoon.org

http://www.eetl.ee

https://www.betoon.org/aasta-betoonehitis/voistlusest/konkursi-tingimused/

E-Betoonelemendi meeskond on sel nädal Soomes KoneAgria messil

E-Betoonelemendi meeskond on sel nädal Soomes KoneAgria messil

E-Betoonelemendi meeskond on 10.-12. oktoobrini Jyväskyläs, Soomes, kus toimub põllumajandusmess KoneAgria 2019.

Põllumajandusmessi külastajatel on võimalik tutvuda Cabro betoonelementidest Acontank vedelsõnnikuhoidlate lahendusega.

Mess on avatud:
Neljapäeval ja reedel 9.00-17.00.
Laupäeval 9.00-16.00.

Kohtume juba neljapäeval Jyväskyläs messiboksis A120!

Lisainfo: http://www.koneagria.fi/fi

E-Betoonelement pakub keskkonnasõbralikke ehituslahendusi

E-Betoonelement pakub keskkonnasõbralikke ehituslahendusi

PRESS
Harju Elu, september 2019

E-Betoonelement, mis kuulub  Euroopas juhtivate betoonelementidest lahenduste pakkujate kontserni Consolis, tarnib maailmatasemel hoonelahendusi siia Eestisse kui ka Skandinaaviasse. Ettevõte on teinud Eesti turul mitmeid märkimisväärseid projekte nagu näiteks: Harju maakohus, Maanteemuuseum, Ülemiste, Rocca al Mare, Kristiine keskused ja Mall of Tallinn T1, samuti mitmed tootmishooned ja terviklikud korterelamute lahendused nagu Pöörise, Järve tornid, Toom-Kuninga jne.

E-Betoonelemendi soov parimaid ehituslahendusi pakkuda, ajendas ettevõtet tugevdama fassaadide viimistlusviiside valikuvõimalusi ning selleks tehti investeering Harku tehasesse, ostes täisautomaatse lihvimisliini töödeldud pindade tootmiseks. Uus täielikult automatiseeritud tootmisliin ühendab endas turu parima tehnoloogia ja võimaldab toota mitmesuguseid eksklusiivseid pinnaviimistlusi nagu lihvitud (terrazzo), masin-harjatud (brushed), klombitud (hammer-brushed) ja pesubetoon. Lisaks pealmistele seinapindadele on masin võimeline töötlema ka elementide servasid ning elementide avade servasid, lisavõimalus on töödelda ka kumeraid ja lainelisi pindu

Kas seoses uue tootmisliiniga vajate ka spetsialiste?

Alar Salum, Consolis Baltikumi üksuse juht: „Jah, otsime pidevalt uusi tulijaid, kes eelistavad liikumist soosivat tööd – tehases vajame betoonelementide valmistajaid ja viimistlejaid. Töö on rahvusvahelises ettevõttes, see on stabiilne ning boonustena pakume isiklike sündmuste- ja sporditoetusi.”

Kas teil on ka kontoris vabu ametipositsioone?

Alar Salum: „ Jah on – otsime projekteerijaid. Kuna pakume täisteenusega betoonelementlahendusi, siis on meie inimestel ainulaadne võimalus näha jooniseid ja seda, kuidas joonised muutuvad reaalseteks elementideks ja reaalseteks hooneteks. Ootame oma majja uusi projekteerijaid, kes on huvitatud maailmatasemel programmide kasutamisest nagu Tekla ja BIM. Kõik insenerid saavad teadmised ja kogemused maailma tipptasemel betoonelementide tootmise valdkonnas. Näen Baltikumis suurt potentsiaali ja tahame kasutada ära kõigi regioonis asuvate üksuste parimad praktikad, alates projekteerimisalastest ekspertidest kuni tootmis- ja eksporditegevusteni. ”

Mida peaksid uued tulijad teadma töökeskkonnast ja ohutusest teie ettevõttes?

Alar Salum: „Consolise ettevõtted kogu maailmas, nagu ka E-Betoonelement siin Eestis, pööravad suurt tähelepanu ohutuse ja keskkonna küsimustele. Töötame pidevalt ohutusprogrammide kallal ja korraldame kord aastas ohutuspäeva, kus keskendume ainult ohutusküsimustele, näiteks siin Harku tehases pole tööõnnetusi olnud enam kui aasta jooksul. Samuti teeme kõik ökoloogilise jalajälje vähendamiseks – näiteks ehitasime uue lihvitud fassaadide tootmisliini jaoks veepuhastusjaama, et taaskasutada juba kasutatud vett. Kõik need algatused ja täiustused võimaldavad meil olla uuendusmeelsed ja kvaliteedile orienteeritud ettevõte. Kõik andekad inimesed on oodatud meiega liituma!”

 

10.oktoobril toimub Betooni tehnoloogiapäev!

10.oktoobril toimub Betooni tehnoloogiapäev!

10. oktoobril toimub Tallinna Tehnikakõrgkooli saalis (Pärnu mnt 62) Betooni Tehnoloogiapäev.  Üritust korraldavad Eesti Betooniühing ja Tallinna Tehnikakõrgkool juba 14. korda.

Päevakava on tihe ja põnev:

11.40  Registreerimine

12.00 Avasõnad

12.10 Betooniühingu juhendi BÜ9 “Betoonielementide tolerantsid” esitlus.
E-Betoonelemendi esindajana astub üles juhendi töörühma juhina,  Vaido Leosk.

12.25 Betooni 3D printimine. Minevik. Olevik. Tulevik.
Andrus Liblik, OÜ Haragrupp

13.10 Kõrghoonete planeerimisest ja ehitamises Helsingi REDI kvartali näitel. 
Mart Urbas, Kontek Int AS

14.10 Kohvipaus IV korruse fuajees

14.50 Auhind-Betoonisõber 2019

15.00 Praktiline BIM ehituses NOBE näitel.
Maidu Tamm, Nordecon Betoon OÜ

16.00 Haabersti ristmiku viadukti ja tunnelite ehitusest.
Martin Taal, Nordecon AS

17.00 Tehnoloogiapäeva kokkuvõte

 

REGISTREERIDA saab siin: betoon.org  (hiljemalt 3. oktoobriks)

Osavõtutasu on 65 eurot, Eesti Betooniühingu liikmetele 45 eurot. Hinnale lisandub käibemaks 20%

Kõrgkoolide päevastele üliõpilastele ja õppejõududele on sissepääs tasuta.

Osalejad saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,0 täiendõppe punkti.

Ära jää ilma võimalusest uusi teadmisi ammutada ja ole kindlasti kohal!