Выбрать страницу

Eesti Betooniühing

Pressiteade
15.10.2019

Эстонское объединение бетона издало новое руководство  BÜ9: Betoonelementide tolerantsid

Eesti Betooniühing andis välja uue juhendi – „BÜ9: Betoonelementide tolerantsid”. Esmakordselt eesti keeles ilmuv juhendmaterjal koondab ja annab kommenteeritud ülevaate betoonelementide valmistamise ja ehitamise standardite ja juhiste kohastest tolerantsinõuetest.

„Betoonelementidest ehitamisel tehakse suurem osa tööst konstruktsioonide valmistamisel sisetingimustes,” sõnas raamatu töörühma juht Вайдо Леоск. „Eesti heitlikku kliimat arvestades on see oluline tegur, saavutamaks kontrollitud head kvaliteeti,” lisas Leosk. 

Ökonoomse ehitamise tagab asjatundlik ja elementehituse eripära arvestav projekteerimine ning asjakohaste tehniliste oskuste olemasolu nii elementide kvaliteetsel valmistamisel kui nende paigaldustöödel.

Vaido Leosk: „Selleks, et tagada projekteerimise lähteülesande kohase ehitise püstitamine, peavad olema kindlaks määratud toodete valmistamise, paigaldamise ja mahamärkimise tolerantsid (kõik kokku ehitustolerantsid) ning nende rakendamine tehases ja ehitusplatsil.”

Juhend „BÜ9: Betoonelementide tolerantsid” on valminud Eesti suuremate betoonvalmistoodete valmistajate ja teiste ehitusala asjatundjate koostöös. Juhendi koostamise käigus ammutati lisateavet mitmetest materjalidest, olulise teabeallikana kasutati Rootsis ja Soomes välja antud juhendmaterjale.

Juhendi „BÜ9: Betoonelementide tolerantsid” töörühma kuulusid: Vaido Leosk (E-Betoonelement AS), töörühma juht, Kirsti Aeg (Framm AS), Andres Hirve (Inseneribüroo PIKE OÜ), Aare Lessuk (E-Betoonelement AS), Urmas Paas (TMB Element OÜ), Jürgen Paat (Muuga Betoonelement AS), Tanel Tuisk (Tallinna Tehnikaülikool), Ahto Tuuling (Lasbet Tootmine AS), Toomas Vainola (Eesti Betooniühing) ja Enno Rebane (Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit).

Betooniühingu uue juhendi esitlus toimus 10. oktoobril Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimunud “Betooni tehnoloogiapäeval”.

Данные о внешности книги:

BÜ9: Betoonelementide tolerantsid.

Juhendi töörühm: Vaido Leosk – töörühma juht, Kirsti Aeg, Andres Hirve, Aare Lessuk, Urmas Paas, Jürgen Paat, Enno Rebane, Tanel Tuisk, Ahto Tuuling, Toomas Vainola.

51 lk.
Joonised: Villu Salin; AS E-Betoonelement
Kujundus: Eneken Moorlat.
Trükk: AS Pakett, 400 eksemplaris.
ISBN 978-9949-999-33-0.

Новое руководство можно приобрести в Эстонском объединении бетона, а также в Ehituskeskus.

Союз бетона Эстонии – это объединяющее 66 предприятий, организаций и частных лиц объединение, способствующее использованию бетона как отечественного строительного материала.


Дополнительная информация:

Тийт Роотс, председатель правления Союза бетона Эстонии,

Тел: 50 42 228; э-почта: Tiit.Roots@peri.ee

Toomas Vainola, исполнительный директор Союза бетона Эстонии,

Тел: 50 366 50; 648 1918; э-почта: betoon@betoon.org

www.betoon.org

https://www.betoon.org/koolitused/trukised/